Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

industrijski-dizajn-zakon

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna. Ovaj propis je na snazi od 24.12.2009. i objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104/2009.

Nadamo se da će stupanjem na snagu ovog zakona, dizajneri biti u stanju da lakše i kvalitetnije zaštite svoje proizvode i koncepte pre nego što ih prodaju kompanijama. Sređenije tržište svakako odgovara svima koji žele normalno posluju i da budu sigurni da su im ideje zaštićene.

Zakon možete skinuti u .pdf formatu sa linka : Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna