Letout Outlet | Damjan Stanković | industrijski dizajn

relogikindustrijskidizajn

Držište svoje električne utikače organizovano i istovremno smanjite gužvu koju stvara gomila kablova oko vašeg radnog prostora. Nećete imati potrebu da ikada više tražite dodatne utikače ili izgubite vreme pokušavajući da nađete razdelnik ( lopov ) za kablove. Novi koncept našeg dizajnerskog genija Damjana Stankovića vam omogućava da jednim pritiskom prsta na utikač  za struju, oslobodite kutijicu koja na sebi ima dodatnih četiri mesta za uštekavanje koja su do tada bili sakriveni u zidu. Još jedan pritisak i kutija sa dodatnim utikačima biće povučena u početni položaj u zidu.

Continue reading