Veritas™ ResinArt™ Paneli

Veritas™ ResinArt™ Panele razvio je Shaw-Jelveh Design.

ResinArt paneli su spoj: grafike, teksture i boje. Veritas kompanija je ih je napravila sa ciljem da omogući dizajnerima i arhitektama da kombinujući ova tri elementa sami naprave panel koji će im kasnije koristiti u dizajnu enterijera ili nameštaja.

ResinArt panel sastoji se iz nekoliko slojeva: sloj sa teksturom, untutrašnji sloj, sloj u boji i pozadinski spoljašnji sloj.

Continue reading

Materijali za izradu modela i kalupa

Proces dizajniranja od ideje do finalnog proizvoda je jako složen. Zahteva puno veštine, znanja ali i materijala i alata potrebnih za rad. U zavisnosti od složenosti i njegove buduće primene, postoji čitav niz tehnika kojim bi se sam proizvod izradio. I ako je razvoj tehnologije i upotreba softvera za 3d modelovanje uveliko olakšao dizajnerima da u koliko toliko realnom svetlu prikazu to sto su hteli, postoje situacije kada naručioc posla od vas zahteva maketu ili čak funkcionalan prototip. Evo nekoliko osnovnih materijala  koji će vam pomoći u izradi vašeg proizvoda.