Multifunkcionalna eko ambalaža

eco-ofinger-industrijski-dizajn

Ovo je jedan jako dobar primer kako je moguće napraviti amblažu koja će biti multifunkcionalna. Ovo pakovanje rešava tri osnovna problema kod dizajna ambalaže: obezbeđuje pakovanje za transport i prenos robe, ekološki je orijentisano i može lako da se reciklira i može se transformisati u objekat koji je u interakciji sa proizvodom koji je upakovan.

Continue reading