International E-Waste Design Competition

Elektronski otpad, ili “E-Otpad”, stvoren od strane odbačenih delova kompjutera, televizora, štampača, mobilnih telefona postaje sve veći problem u svetu. Kroz International E-Waste Design Competition, učesnici će pronalaziti rešenja za ovaj problem kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

Continue reading