Od crteža do kante. Životni vek proizvoda.

Nov proizvod predstavlja važan faktor za profit preduzeća i zadovoljavanje potreba potrošača.Dizajniranjem i uvođenjem novog proizvoda u proizvodnju i na tržište, inovira se i proizvodni asortiman.Kada u njega uđe novi proizvod dolazi do promena.Pobuda za uvođenjem novog proizvoda je uslovljena raznim faktorima,ali to su uvek zahtevi potrošača i delovanje konkurencije.To sve uslovljava da imamo jednu dinamiku procesa dizajniranja u pogledu novih zadataka.Iz toga sledi da dobijamo sve savršenije i novije proizvode.Pitanje ostaje koliko će i taj nov proizvod imati svoj životni vek.Sva ta euforija  od ideje do izvlačenja iz dvodimenzionalnosti je i sve jači utabani put do profita.

Bez obzira da li je ekonomska kriza ili ne svaki proizvođač će imati na umu da je je izuzetan faktor prilikom dizajniranja bilo kog proizvoda,ušteda na materijalima.Ali ostaje pitanje šta sa onim proizvodima koji su završili svoju funkciju?Definitivno  pri svakom dizajnu moramo imati na umu koje materijale ćemo upotrebiti i kako će se oni dalje iskoristiti ili uništiti ako je moguće.
Materijali koje čovek proizvodi i ono što baca govore dosta o njemu.Arheološka iskopavanja pokazuju da je u antičkom periodu i u pre- industrijskom periodu, sve što je moglo bilo prerađeno i ponovo upotrebljeno.

Continue reading

International E-Waste Design Competition

Elektronski otpad, ili “E-Otpad”, stvoren od strane odbačenih delova kompjutera, televizora, štampača, mobilnih telefona postaje sve veći problem u svetu. Kroz International E-Waste Design Competition, učesnici će pronalaziti rešenja za ovaj problem kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

Continue reading