Školarine – IAAD TORINO 2012

Industrijski dizajn - IAAD Torino

The Istituto d’Arte Applicata e Design – Torino (IAAD) kao i svake druge godine, predstavlja dizajn konkurs kao mogućnost da se osviji dvanaest stipendija za Bachelor iz oblasti dizajna.

Četiri programa specijalizacije – dizajn transporta, industrijski dizajn, dizajn enterijera i nameštaja, advertajzing i grafički dizajn, su četiri programa priznata od strane EABHES – European Accreditation Board of Higher Schools for the obtaining of the European Bachelor of Science in Design.

Ovo su teme konkursa po kategorijama:

• Dizajn transporta
Dizajn modernog automobila koji kao osnovu ima neki model koji predstavlja ikonu auto industrije.

Projekat može biti urađen ručno ili na kompjuteru. Materijal koji je neophodno priložiti: pogleda sa strane, prednji i zadnji pogled u izometriji (3/4), na A3 papirima, horizontalno položenim. Neophodno je priložiti i tekst sa opisom peojekta ( jedna A4 strana ).

• Industrijski dizajn
Dizajn igračke za decu između 2 i 5 godina starosti.

Neophodno je priložiti: dva pogleda u perspektivi, tablu skica, više tabli sa skicama u boji A3 formata, horizontalno položenog. Neophodno je priložiti i tekst sa opisom projekta ( jedna A4 strana ).

• Dizajn enterijera i nameštaja

Dizajnirati prostor i nameštaj u njemu, kao vid samopromocije, kako bi izrazili vaš lični stil. Projekat treba da predstavlja vaš lični izbor boja, materijala i osvetljenja. Uz prikaz funkcija koje su po vašem ličnom mišljenju vrlo važne.

Priloženi projekat može biti urađen ručno ili na kompjuteru. Materijal koji je neophodno priložiti je: plan prostora, pogleda sa strane, pogled spreda, table sa skicama u boji A3 formata, horizontalno položenog. Neophodno je priložiti i tekst sa opisom projekta ( jedna A4 strana ).

• Komunikacije i grafički dizajn
Redizajn logo-a i reklamnog materijala postojećeg proizvoda.

Priloženi projekat može biti urađen ručno ili na kompjutru. Materijal koji je neophodno priložiti je: 2 table A3 formata u boji, vertikalno. Neophodno je priložiti i tekst sa opisom projekta ( jedna A4 strana).

Članovi komisije za dodelu stipendija:

Predsednik komisije
• Laura Milani, IAAD direktor

Sektor dizajna transporta
• Giovanni Piccardo, IAAD Transportation Design Department Coordinator

Sektor industrijskog dizajna
• Umberto Rondolino, IAAD Industrial Design Department Coordinator

Sektor dizajna enterijera i nameštaja
• Massimo Giuntoli, IAAD Interior and Furniture Design Department Coordinator

Sektor advertajzinga i grafički dizajna
• Massimo Morelli, IAAD Communication and Graphic Design Department Coordinator

Školarine će biti dodeljene prema procentima. Školarine od 100%, 50% i 20% vrednosti Bachelors programa, biće dodeljene troma prvoplasiranih iz svake od četiri oblasti; studenti će morati da plate upisnu taksu i EABHES taksu, za svaku školsku godinu.

Za više informacija : IAAD TORINO