Young Serbian Designers 2010 | industrijski dizajn

ysd2010

YOUNG SERBIAN DESIGNERS 2010

Kulturna organizacija MIKSER Povodom izložbe YOUNG SERBIAN DESIGNERS na smotri talenata Salone Satellite u okviru Internacionalnog sajma nameštaja u Milanu od 14. do 19. aprila 2010. godine objavljuje

K O N K U R S
uz podršku: SIEPA (Serbia Investment and Export Promotion Agency)

PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane koji se bave dizajnom, a nisu strariji od 30 godina. Svaki kandidat može učestvovati sa više radova.

TEMA

Industrijski dizajn (nameštaj, rasveta, upotrebni predmeti, elementi enterijera, itd.)

KRITERIJUMI

Žiri će vršiti selekciju na bazi sledećih kriterijuma: Originalni dizajn Promišljenost koncepta i njegova opravdanost Stepen razrade idejnog rešenja Inovativnost – jedinstveno i napredno idejno rešenje Funkcionalnost – predmet mora da poseduje upotrebnu vrednost i odgovara svojoj nameni Tehnička i tehnološka izvodljivost eksponata – na smotri Salone Satellite se izlažu isključivo prototipovi, stoga predložena rešenja treba da budu izvodljiva postojećim postupcima, sa alatima i materijalima koji su dostupni učesniku. Estetika – vizuelni aspekt idejnog rešenja koji doprinosi njegovoj vrednosti Ekološki aspekti proizvoda – predloženo rešenje treba da ispunjava savremene zahteve očuvanja životne sredine ŽIRI Žirijem će i ove godine predsedavati industrijski dizajner Konstanin Grčić. U sastavu žirija nalaze se predstavnici organizacije Mikser i agencije SIEPA.

ROKOVI

Utorak, 01.12.2009. KRAJNJI ROK ZA POTVRĐIVANJE UČEŠĆA NA KONKURSU Poslati kratku biografiju (oko 200 reči) i podatke: (ime, prezime, e-mail i kontakt telefon) na e-mail adresu: youngserbiandesigners@mikser.rs

Petak, 25. 12. 2009. KRAJNJI ROK ZA SLANJE IDEJNIH REŠENJA Neophodno je priložiti:
a) Izjavu o saglasnosti – može se preuzeti ovde, i potrebno ju je odštampati, popuniti, potpisati i poslati poslati poštom najkasnije 25. decembra na adresu: Re:miks / Mikser Francuska 24 / VII sprat 11000 Beograd
b) Idejno rešenje projekata – tehnički crtež i 3D prikaz dostaviti u elektronskoj formi u formatima PDF ili JPG (rezolucija 640×480 dpi), kao i detaljan opis idejnog rešenja (word document) na e-mail: youngserbiandesigners@mikser.rs
Naknadno pristigli radovi se neće razmatrati.

Petak, 15.01.2010. OBJAVLJIVANJE REZULTATA PRVOG STEPENA ŽIRIRANJA (SELEKCIJA IDEJNIH REŠENJA)
Rezultati će biti objavljeni na web sajtu www.mikser.rs
napomene:
1) Ukoliko je potrebno pojašnjenje projekta, pojedini autori mogu u ovoj fazi biti pozvani na razgovor sa organizatorima konkursa, o čemu će biti obavešteni putem e-maila ili telefona.
2) Autori čiji su radovi izabrani u Prvom stepenu žiriranja su u obavezi da do roka navedenog pod stavkom 4. realizuju funkcionalne prototipove na osnovu odabranih idejnih rešenja. Makete neće biti prihvaćene.

Ponedeljak, 15.03.2010. KRAJNJI ROK ZA PREDAJU PROTOTIPOVA
Učesnici će putem e-maila blagovremeno biti obavešteni o tačnom mestu, vremenu i načinu predaje prototipova.

Sreda, 18.03.2010. DRUGI STEPEN ŽIRIRANJA – SASTANAK SA AUTORIMA I IZNOŠENJE MIŠLJENJA ŽIRIJA O KVALITETU IZRADE PRISTIGLIH PROTOTIPOVA.
Žiri zadržava pravo da u drugom stepenu žiriranja izabere isključivo kvalitetno izrađene eksponate za učešće na izložbi Young Serbian Designers. Učesnici će putem e-maila blagovremeno biti obavešteni o tačnom mestu i vremenu sastanka.

Dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: youngserbiandesigners@mikser.rs