Dizajnirajte eksponate za Pokretni inkluzivni muzej

Dizajn možda nije lepak ali sugurno jeste optimizam za pojedince !

Trenutak kada dizajn daje optimizam onima kojima je to najpotrebnije, i naglašava probleme sredine.Ostvarite svoje ideje i prihvatite izazove nagradnog konkursa za studentske radove na temu: Dizajnerska rešenja koja olakšavaju svakodnevno funkcionisanje osobama sa različitim tipovima invaliditeta.Konkurs traje do 2. aprila.Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) dobio je Eurobanke EFG donaciju od 20.000 evra za projekat “Pokretni inkluzivni muzej”, u okviru kojeg je raspisan i nagradni studentski konkurs, koji obuhvata i izložbu odabranih radova u više gradova u Srbiji.Ministarsvo rada i socijalne politike će biti zvanični pokrovitelj ovog konkursa.

Početna ideja je dizajnirati ili redizajnirati postojeća rešenja i upotrebne predmete koje upotrebljavaju osobe sa invaliditetom.Napominje se da se može problem sagledati i sa stanovišta rešenja koja bi pomogla i porodicama koje imaju člana kome je potrebna nega i podrška ovakvog tipa. Konkurs je  namenjen je studentima umetnosti, arhitekture, šumarstva i fakulteta za dizajn na privatnim i državnim univerzitetima. Radove treba slati na mejl konkurs@crid.org.rs.

Napomena: uz radove obavezno poslati i popunjen prijavni formular. Formular se može preuzeti na sajtovima: www.inkluzivnimuzej.org ; www.crid.org.rs; i na facebook grupi koju je formirala organizacija CRID inkluzivni muzej.Na ovim stranicama možete pronaći i kriterijume za bodovanje.

Rešenja MOGU obuhvatiti

 • Redizajn postojećih predmeta koje ne zadovoljavaju u potpunosti svoju namenu (na primer, tastatura bankomata koji nema reljefne i obojene tastere).
 • Novi ili značajno izmenjeni predmeti koji ispunjavaju kriterijume.
 • Komponente postojećih predmeta (oblikovana slušalica za telefon, drška za lonac i sl).
 • Predmeti koji se koriste u okviru većih struktura/mehanizama (oblikovana vrata, ručka i mehanizam za otvaranje prozora, tasteri za podešavanje u kolima i sl.).
 • Unapređenja, poboljšanja ili modifikacije postojećih predmeta u upotrebi.
 • Ujedno, predmeti mogu da sadrže postojeće materijale i da su skladu sa postojećim tehničkim ili naučnim dostignućima., tj da su primenjivi u praksi (ne može da se bazira na imaginarnim tehnologijama, ne utemeljenim naučnim postavkama i slično. Na primer: ne može uređaj da se bazira na perpetuum mobile prve i druge vrste.

Rešenja NE MOGU biti

 • Arhitektonska rešenja u vidu kompletnih građevinskih objekata (mostovi, kuće, zgrade).
 • Složene mašinske strukture (drumska, šinska, vodena, vazdušna i druga vozila, proizvodni mehanizmi i slično).
 • Rešenja koja predstavljaju rešenja zaštićena autorskim pravima, registrovane robne marke i slično.
 • Rešenja koja predstavljaju satirična ili duhovita rešenja poznatih proizvoda (npr, slamčica sa slavinom, naočare za slepe u stilu naočara Eltona Džona i slično).
 • Rešenja koja predstavljaju diskriminaciju i ponižavajući položaj za korisnike (invalidska kolica sa drvenim točkovima od volovske zaprege, rikša i slično).
 • Predmeti koji imaju za svrhu za uništavanje, povređivanje i onesposobljavanje ljudi ili životinja.

Eurobank EFG i CRID već su do sada realizovali uspešno niz projekata, a prema rečima članice Izvršnog odbora Eurobank EFG Slavice Pavlović, podrška inkluzivnom društvu jedan je od stožera odgovornog poslovanja te banke koja je, uz pomoć CRID-a, preuredila filijale u skladu sa principima “Dizajn za sve”, te sprovela stručnu obuku zaposlenih o adekvatnom ophođenju prema osobama sa invaliditetom i prilagodila sajt kako bi bio dostupan svima.

Prema rečima izvršne direktorke CRID-a Vesne Bogdanović, lica sa invaliditetom su izuzetno marginalizovana u Srbiji, iako su veliki deo populacije, a projekat “Pokretni inkluzivni muzej” trebalo bi da poboljša uslove njihovih života i njihovih porodica.

Ambasador EIDD – Dizajn za celu Evropu Pete Kercher istakao je da je osnovna funkcija “Pokretnog inkluzivnog muzeja” da predstavi uspešan spoj forme i funkcije, obezbeđujući uzore i insipiraciju dizajnerima i njihovim potencijalnim klijentima, proizvođačima koji rade u privatnom i javnom sektoru.

EIDD – Dizajn za celu Evropu (www.designforalleurope.org) osnovan je u Dablinu 1993. godine kao Evropski institut za dizajn i invaliditet.  Institut sada ima članice u 22 evropske zemlje, a u maju 2010. godine imaće godišnji sastanak i konferenciju u Beogradu.

Nakon odabira radova održaće se i izložba koja će približiti okolini samu problematiku lica sa invaliditetom i njihovom svakodnevnom borbom i suočavanjem u svakodnevnom životu, a saznaće se  i u kojoj meri inventivni predmeti mogu da im olakšaju život.
Studentski radovi biće izloženi u „Pokretnom inkluzivnom muzeju“ koji će obići Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Prva nagrada na konkursu je 1.000 evra i tromesečna praksa na italijanskoj „Akademiji di bela arti“, druga je 700, a treća 500 evra. Studenske radove ocenjivaće stručnjaci Evropskog instituta za dizajn i invalididtet (EIDD), Bolonjske akademije lepih umetnosti i predstavnici EIDD-a iz Srbije.

Znamo da beživotne stvari nemaju svest već samo svrhu, a mogu težiti ostvarenju cilja. Optimizam jeste svest do cilja a ideja moć dizajna.