Njeno veličanstvo Majka Priroda-nepresušan izvor inspiracije

industrijski dizajn inspiracija

Večita dilema, svih nas koji se bavimo kreativnim stvaralaštvom, jeste kako pronaći pravu ideju!? Koliko su ideje daleko od nas? Da li se sa kreativnošću rađamo ili je razvijamo tokom života? Da li izvori naših inspiracija mogu da presahnu ili ne? Da li trebamo biti bliži prirodi nego što uistinu jesmo? Da li su deca u nama, oslobođena svih normi kojima smo danoćno punjeni, bolji kreatori od nas?

Ovo su samo neka od pitanja koja pred sebe postavljamo svaki put kada je potrebno stvoriti nešto dovoljno inventivno, kreativno i upečatljivo.

Po mišljenju mnogih priroda je neiscrpan izvor ideja. Flora i fauna kojom smo okruženi uistinu predstavljaju srž svih nas, a samim time i centar u kojem je moguće pronaći dovoljno ideja koje u korealciji sa našom maštom mogu proizvesti mnogo toga. Samo letimičan pogled, na celokupan živi svet naše planete, nam uvek pruža dokaz da je najveći kreator i dizajner svega živog na našoj planeti upravo Majka Priroda te u njoj uvek možemo pronaći dovoljno osvežavajućih ideja.

U nastavku teksta ćemo navesti samo neke od primera gde su dizajneri, velikih svetskih kompanija, osmislili i kreirali proizvode inspirisani prirodom.

Speedo Fast Skin Shark odelo

Kompanija Speedo je provela 4 godine istražujući i studirajući kožu ajkula kako bi razvila svoje, već odavno čuveno, plivačko odelo. Tokom tih istraživanja otkrivena su specifična svojstva koja poseduje ajkulina koža. Svakako najznačajnije otkriće je bilo postojanje hiljada različito pozicioniranih sitnih zubića po čitavoj koži koji su glavni uzročnici brzina koje ajkula može da postigne.

industrijski dizajn speedo fastskin shark

Oponašajući ovo svojstvo Speedo je uspeo da razvije odelo koje klizi kroz vodu. Napred pomenuti zubići i njihov raspored omogućavaju daleko bolje strujanje vode po odelu a na taj način i postizanje većih brzina.

industrijski dizajn speedo fastskin shark

Korišćenjem ovih odela plivači su u mogućnosti da poboljšaju svoje rezultate za 4% u odnosu na raniji period.

Mercedes-Benz Bionic kola

Kako bi razvili potpuno novi koncept inženjeri Mercedes-Benz i DaimlerChrysler-a su, po prvi put od postojanja ove dve kompanije, usmerili svoju pažnju ka prirodi. Dizajn Mercedes-Benz Bionic kola je baziran na telu tropske ribe zvane Boxfish.

industrijski dizajn mercedes benz bionic car

Telo ove ribe , kao što uostalom i sam njen naziv kaže, je kockasto i oštrih linija pa se mislilo da će svaki komentar, o tome da bi ova kola mogla biti nešto novo i korisno, biti izlišan. Međutim nakon izrade prvog modela, u proporciji 1:4, i testiranja njegove aerodinamike dobijeni su impresivni rezultati.

industrijski dizajn mercedes benz bionic car

Upravo zahvaljujući postignutim rezultataim omogućena je ušteda od čak 20% kada je potrošnja goriva u pitanju. Baš kao i u prethodnom primeru, gde su značajna unapređenja postignuta zahvaljujući spoznaji strukture ajkuline kože, slično je postignuto i prilikom istraživanja kocka ribe (Boxfish). Naime detaljnom pretragom, zarad utvrđivanja aerodimaničnosti, je utvrđeno da se koža ove ribe sastoji iz brojnih šestougaonih koščatih ploča čija je osnovna svrha postizanje većih brzina ali uz minimlan utrošak snage.

Gecko traka

Evolutivni proces Geko guštera je njihove prste razvio tako da se za različite površine pridržavaju bez korišćenja tečnosti i većih napora. Svaki kvadratni milimetar kože na prstima je sastavljen od materije nazvane setae. Ova materija u svojoj strukturi ima oko 14000, međusobno isprepletenih, vlakana koji po svom sastavu podsećaju na dlaku.

industrijski dizajn gecko tape

industrijski dizajn gecko tape

Spoznajom ovog svojstva pre par godina je započet proces razvoja materijala čijom bi upotrebom bilo moguće penjanje po zidovima, plafonima, drveću… bez ikakvog pomoćnog sredstva.

Čičak traka

Ovaj proizvod je razvijen potpuno slučajno. Inspiracija za ovim proizvodom je takođe pronađena u prirodi. Naime, tokom šetnje svog psa čuveni švajcarski inženjer George de Mestral je primetio da se za krznonjegovog ljubimca prikačio čičak. Pošto je skinuo čičak poneo ga je kući kako bi izvršio mikroskopsku analizu njegove strukture. Nakon preliminarnih rezultata došao je do zaključka da se čičak zakačio za krzno njegovog psa zbog činjenice da se na krajevima nalaze kuke. Postojanje velikog broja sitnih kuka je omogućavalo čičku da se nesmetano i relativno čvrsto može zakačiti za svaku tkaninu, krzno…

industrijski dizajn velcro

Poučen ovim saznanjima nakon par godina  George de Mestral je proizveo materijal koji je nazvao Velcro. Naziv Velcro predstavlja kovanicu dve francuske reči velours (somot) i crochet (kuka).

industrijski dizajn velcro

Sasvim je sigurno da je priroda nepresušan izvor inspiracije na koji se uvek možemo osloniti. Iskoristimo to, ne samo onda kada nemamo inspiraciju već i onda kada je imamo jer je priroda puna maestralnih rešenja koja samo čekaju da budu pronađena i primenjna.

Tekst priredio Miloš Stojaković