Uloga industrijskog dizajna u promociji hibridnih putničkih vozila

Tržište je dalo moć ljudima da biraju,oni su glavni akteri. Odrediti nešto po svojoj meri i indetifikovati se sa obiljem. Izuzetno važna stvar je, da zbog te uzjurane energije potrošnje, dizajneri i proizvođači imaju jake standarde i norme kako bi usmerili i istiskali kroz svoje kvalitetne kanale dobre usluge i proizvode. Volja čini osnovu celokupne stvarnosti i unutrašnju suštinu svih pojava u svetu, zato ju je čovek kroz dugi niz godina usmeravao na poboljšanju kvaliteta životne okoline.  Tu nikako ne smemo zaboraviti osnovno, zadatak industrijskog dizajna da upravo stvara ona rešenja koja idu u susret sa inženjerskim, marketinškim i zahtevima tržišta.

Uloga industrijskog dizajna i posmatranje na industriju

Potreba da se ukaže na proizvod je oduvek postojala, istaknuti njegove vrednosti i privući kupce.U Herodotovom delu „ Istorija“ spominju se likovi kojima je bila dužnost da upozoravaju na određenu robu ili na održavanje neke javne priredbe.Nazivali su ih javnim vikačima. Dok su u Tebi pre 3.000 godina pronađeni pisani oglasi na zidovima na kojima je propagirana roba. Poruka koja stiže do potrošača prva deluje, pa zatim deluje proizvod sa atributima koje su mu dizajneri strvorili vršeći na njih ekonomsko, psihološko i sociološko dejstvo. Kako god zamišljena inovativna poruka mora da stvori početni interes, taj se interes može stvoriti u deliću sekunde, ali i u dužim vremenskim razmacima. Sve što je važno je da se pobudi interes i zadrži ga. Izuzetno je važno stvoriti dugotrajan koristan utisak koji će imati prodajnu vrednost.Utisak mora udariti direktno na pažnju, emociju, želju, poverenje, asociajciju i memoriju kod ljudi. Idejna rešenja kroz naučna istraživanja pretočena u proizvode su ona koja su oduvek bila interesantna. Ljudi su se godinama bavili raznim pojmovima i istraživanjima ali ona koja bi bila konkretinija i inovativnija za pojedince ili društvo u celini uživala bi veliki respekt. Otvorena vrata industrijalizacije , kakav nam utisak ostavljaju da li je to doživljaj prisustva mašina, hemikalija, sirovina koja nam osivljuju vidokrug ? Sa drugog ugla pogledaćemo velike tehnološke inovacije koje su bile nezamislive sve je danas wireless (bežično). Koliko god davale ukus usavršenog i inovativnog uvek moramo obratiti pažnju na tkz. bumerang efekat. Možda jedna zabrinutost čoveka jeste usmerena na ljudsku okolinu kao i na globalno zagrevanje. Industrija jeste ta koja direktno utiče na njen ukus.

Samo poboljšanje jeste da direktno učinimo određene mere. Jedan od dobrih primera jeste vožnja automobila, koja su bolja za okolinu tj.vozila na hibridni pogon.U svoj brzini življenja, čovek je pokušavao da ubrza svoje kretanje i to svakodnevno pa zato imamo vozila koja sanjamo, koncept vozila i ona koja ožive u proizvodnji. Ono što odlikuje njihov karakter  je izvučeno iz  kombinacija regionalnih kultura i kombinacija globalnih trendova sve u zavisnosti na kom tlu je bačeno njihovo seme.

Ekološka svest kod potrošača

Da bi smo se suočiliu sa velikim odlukama potrebna nam je povećana ekološka inteligencija. Biosfera je zatvorenog tipa tako da njen sadržaj ostaje u njoj kao i svi hemijski štetni sastavi. Industrijska proizvodnja poremetila je ravnotežu planete, pa je potrebno upotrebiti obnovljivu energiju prirodnog sveta da bi smo ispravili štetu koju smo joj naneli. Lični interesi od proivođača nafte i drvnih kompanija do ribarske industrije nemilosrdno su iskorišćavali te izvore, bez svesti da oni predstavljaju naše nasleđe.

Većina prirodnog dohotka nije neograničena  zato su naša merila i tako neodgovorna i manjkava, sve u korist ekonomske aktivnosti bez osvrta da bi sve to moglo doneti teške ekološke posledice. Zato bi se svi trebali baviti ulaganjem u  prirodni kapital. I tako umesto da pljačkamo prirodu  trebalo bi da iskoristimo prirodne resurse  kao modele za ljudsku aktivnost. Kada posmatramo prirodu ona je kao neki metabolizam koji sam donosi ravnotežu svemu, i industrijski dizajn treba imati osnovu u sagledavanju analize prirodnih procesa. Ideja postoji da kada proizvod zavši svoju primarnu funkciju, zašto ga ne bismo mogli  upotrebljavati sa nekom sekundarnom namenom.Recimo ambalaža bi se biološki mogla razgraditi i poslužiti kao đubrivo ili postati materijal za gradnju kuća. Jaka usmerenost na iskorišćenje svih resursa ali i njenu cikličnost. Ne smemo zaboraviti da težimo i time ka ekonomskom progresu, industrijski i privredni razvoj ima veliki značaj i to se odražava na rast životnog standarda ljudi,i pored balansa obima proizvodnje i potrebe potrošača koja mora biti stalno pristutna.

Od ideje do realizacije hibridnog vozila

Zadatak industrijskog dizajnera jeste da oduševi formom i time privuče potrošaće ali njegova uloga postaje vremenom sve veća on budi svest na tržištu time što ukazuje na pogodnosti novih vozila na još mnogo načina .

Promovisati ovakvu vrstu vozila sa potpunom odgovornošu prema sredini i svima koju je činimo je izuzetno važno za celu planetu. Hibridni automobili brzo postaju automobili  budućnosti i da oni sigurno nisu nešto što je tek došao na tržište.

Hibridna vozila nude vozačima inovativan, efikasan i povoljan izbor. Nakon godina na putu i razvoja, plinsko-električni hibridni automobili su postali praktičan izbor za potrošače.
Da bi jedan dobar dizajner ušao u fazu dizajniranja hibridnih vozila ,izučava postojeće stanje vozila današnjce  kao i tehnologijekoje bi mu pomogle u razvoju.Tako da u odnosu na njih sa stručnim timovima i svim sektorima (proizvodnja, marketing, kontrola kvaliteta…) u preduzeću donosi odluku o konačnom idejnom rešenju. Kako bi se bilo koji proizvod izdvojio po kvalitetu mora se vršiti prvobitno istraživanje tržišta, a zatim ući u fazu dizajniranja, izrade tehničke dokumentacije i planova realizacije, sama realizacija prototipa i njegovo testiranje, realizacija, plasiranje na tržište.Ovo su primeri nekih od inovativnih dizajnerskih rešenja sa njhovim novim karakteristikama, kako je industrijski dizajn konkretno uticao na razvoj cele automobilske industrije.

Poređenje industrijskih dostignuća u razvoju vozila na hibridni pogon i njihov dosadašnji plasman

Automobili posleratnog vremena su bili moderniji i cenjeniji u njihovom osnovnom dizajnu  kao i sve stvari koje su stvorene u teškim uslovima i periodima, koji su nosili izraz materijalnih ožiljaka. Šokantni rat kada je završen, automobili su se razvili u baroknu

ekstravaganciju sa puno pastelnih boja, stilski objedinjeniji, hromirani i dobijali finalizaranu formu. Dizajn nižući stilske pravce, ostvaruje progres u tehničkom pogledu. Spoj tehnologije i nauke upakovan u najlepše komade na točkovima.Vozila na hibridni i električni pogon su se rađala.

1839 Robert Anderson od Aberdeena, Škotska sagrađena prva električna vozila.

1870Sir David Salomon razvio auto sa svetlom. Brzina i domet su siromašni.
1897London Cab Electric Company započeo redovnokorišćenje automobila designed by Walter Bersey. Bersey Cab, koji koristi 40-cell baterijom i 3 konjskih elektromotor, može prelaziti 50 km između punjenja.

1898 -Njemački Dr. Ferdinand Porsche, izgradio svoj prvi automobil, Lohner Electric kola. To je bio prvi svetski front-wheel-drive. Porsche je bio drugi auto hibrid, koristeći motor s unutarnjim sagorevanjem na spin generator koji pruža snagu elektromotora. Na baterije je automobil mogao samo preći 40 kilometara. Ovo je primer razumevanja tržišta I tada je dolazilo do praćenja konkurenata i njihovih strategija istraživanja i jačanja tehničko-funkcionalne, estecke, ekonomske, ergonomske oblasti u sopstvenu korist.

1904 -Henry Ford savladali izazove kod benzin automobila – buka, vibracije i miris – i počeo serijsku proizvodnju bio je jeftin, lagan, plin-pogon vozilo. U roku od nekoliko godina, Electric Vehicle Company dostiže uspeh. Postaje lider, jača okolinu , i promocijom uspostavlja veze sa tržištem i poslovnom okolinom,a prvenstveno potrošačima.Poruka je stizala bez obzira na nepostojanje medija. ET Edison 1913.


1905 -Američki inženjer po imenu H. Piper podneo je  patent za benzinsko-električno hibridna vozila. Njegova ideja je bila da koristi električni motor kako bi pomogao unutrašnjem sagorevanju, što je omogućilo da bi se postiglo 25 mph.

1966 -Kongres SAD uveo prvi zapis i preporučuje korištenje električnih vozila kao sredstva za smanjenje oštećenja vazduha. Politički aspekti u podržavanju industrijskih inovacija su izuzetno značajni, time omogućava jačanje odnosa kako domaćeg tako i inostranih tržišta.

(sa strane dizajna 60-tih Pojava novih i dominamtnih linija jednostavnih, tankih i horizontalnih ali veoma dinamičnih vozila)

1969GM 512, vrlo lagan eksperimentalni hibridni automobil, trčao je na električni izvor energije i do 20 km/h kombinujući baterije i njegova dvocilindrični motor plina.

(sa strane dizajna 70-tih Ukus grafike i ćoškastih linija na krajevima formi  dok se oštre pojavljujuu samom obliku. Prednji deo je često bio isečen,boje svetlije i mat-crna je odsjaj samo novog trenda.)

1970Kako su Arapi doživeli embargo1973. cena benzina je skočila pa je i samim tim bio povećan interes za stvaranje električna vozila.

US Department of Energy early uradili su mnogo testova na električna i hibridna vozila proizvedenih od različitih proizvođača, uključujući hibrid poznat kao “VW Taxi”, u produkciji Volkswagena u Wolfsburg, SR Njemačka. Taxi, koji je koristio paralelni hibridni oblik koji dozvoljava fleksibilno prebacivanje između benzinskog i električnog motora, a lako je prelazio 13 000 km te je prikazan  auto u celoj Europi i Sjedinjenim Državama

Može se reći da je ovo ključan momenat svesti Evrope i SAD kada je jasno da postoje resursi i alternative,čime se može izbeći nametanje samo jednog izvora energije.

(sa strane dizajna 80-tih Jednostavnost,oblik kutije automobila gde je funkcija dolazila do izražaja i ekonomičnost,maksimalna racionalnost,telo postaje veće avolani manji u isto vreme. Cilj je aerodinamičnost i najfinija integracija delova.)

1977 – 1979 General Motors je uložio više od 20 miliona dolara u razvoj i istraživanje električnog automobila i objavila je kako bi električna vozila mogla biti u proizvodnji do sredine 1980-ih. Jačanjem industrije, cena se  približava realnim standardima misli se na široku potrošnju prodire se i zauzima stabilnu poziciju.Investicije su se dobro vratile.

1991United States Advanced Batery (USABC), Department of Energy programa, pokrenuo je glavni program za izradu “super” baterija.Upravo one bi omogućile što duže održavanje vozila na putevima.USABC  uložio 90 miliona dolara u nikl hidrid (NiMH) baterija. NiMH baterija može raditi bolje po hladnom vremenu.


1999Honda objavio pojavu  automobila sa troja vrata Insight, prvi hibridni automobil pogodan za masovno tržište u Sjedinjenim Državama. Insight je osvojio brojne potrošače.

(90-Emocije su se otkrivale,tako da je školjka sve više ekspresivnija,mekša,okruglija.Upravo ukus retro pokreta.Na preazu veka elektricizma izašla je na videlo potreba, i sve to kako bi se zadvoljila potreba individualizma. Nostalgija se pridružila moćnom eksperimentu :s jedne strane dizajn, novi govor dizajna je razvijeniji,a sa druge strane neoklasicizam. Obeležja brenda su bila otkrivena i naglašena. Nasleđe igra važnu ulogu. Amerika poručuje da su njeni automobili pouzdani  ogromni i ekscentrični .Nemci se bave dogmom automobila  čija građa i funkcija imaju veći prioritet nad stilom i izgledom. Dok su engleska vozila više tradicionalna i kod njih odiše aristokratski beskompromisli dizajn. Francuzi prave revolucionarna ali ne i komforna vozila i sve to po cenu lepote, elegantna i šik.Italijani radzvijaju brzinom svetlosti jak dizajn, a japanska umetnost je pozajmila od svih pomalo i dostigla neprocenjljivost.)

2000 -Toyota Prius, objavila pojavu  prvog hibridnog vozila sa četvoro vrata, limuzina dostupna u SAD-u. Dizajneri su uvideli potrebu za većim i luksuznijim formama hibridnih vozila i promovisali elegantu verziju.Sada estetika kao jako oružije u rukama dizajnera, dobija svoju jačinu i ova vozila dobijaju ugled kod potrošača sa većom kupovnom moći.


2002 Honda uveo Civic Hybrid, svoje drugo komercijalno i dostupano hibridno i benzin-električni automobil. Izgled i sama vožnja za Civic Hybrid je bio (i još uvijek je) identičan postojećem Civic modelu.Primer kako jedan dobar brend misli na dostupnost proizvoda.

2004 -Toyota Prius II osvojio 2004 Car of the Year Awards iz Motor Trend Magazinu kao i nagradu na severnoameričkom Auto Show. Toyotu je iznenadila i potražnja pumped up svojih proizvoda od 36.000 do 47.000 za SAD tržište. Zainteresovani kupci čekali do šest meseci

dabi kupili 2004 Prius. Toyota Motor Sales precednik SAD-Jim Press nazvao ga je “najtopliji automobil koji  smo ikada imali.”

Kao što se vidi kroz primere od samog početka do modernog doba put je bio dugačak. Nekada su proizvodi bili manje zapaženi, poruka je teže stizala, sada kada imamo medije kojima možemo promovisati dobar industrijski dizajn i kvalitetan proizvod sa jakim konceptom mnogo je lakše.

Dobro komunicirati na političkom nivou, jačati ekonomiju i davati ljudima dobre uslove kako bi kupovali kvalitetne proizvode. Automobilska industrija je uvek bila prisutna i jaka, sigurno to možemo pripisati dizajnu ali isto tako on se vremenom menjao i dostizao lepše atribute.Kako bi se stari dizajn zamenio novim potrebno je reciklirati stara vozila i da ti pogodnosti za kupovinu novih i sigurnijih automobila za sredinu.

Vrste hibrida koje je dizajn obukao i ojačao njihovu vrednost

1. Plinsko-električni hibridni automobili stvarno nisu tako komplikovani. Dodajte elektro-motor i punjive baterije za plin, konvencionalni motor,time se učinak poveća za 50 posto. Ugrađen računar čini sve da prebaci sa plina na električnu energiju.Koriste dva ili više pogonskih goriva ili principa propulzije.Najinteresantnija je kombinacija motora SUS i električnog pogona.


2. Plug-in hibridni automobil je slična konvencionalnom hibridno vozilu jer koristiti benzinski motor, kao i električni motor. Međutim, Plug-in Hybrid koristi veće baterije koje se mogu puniti spajanjem na zajedničkom domaćinstvu električne energije. Plug-in hibridi mogu biti pogodni za dugo-udaljenosti od nekoliko kilometara do čak 40 kilometara, bez korištenja benzina.

3. Električni automobil se pokreće električni motor umjesto benzinski motor. Električni    motor dobija energiju iz kontrolera, koji reguliše količinu energije uz pomoć papučice gasa. Električni auto (isto tako poznat kao električno vozilo ili EV) koristi energiju iz baterija koje se pune iz vašeg domaćinstva električne energije. Za razliku od hibridnhi automobila -koji je dao dodatnu snagu od benzina i koristi bateriju i motor za poboljšanje učinka-električni automobil se pokreće isključivo elektricitet. ( 24x12Vol baterija,140-190 km range,126 km/h,0-60km/h za 18sec,Punjenje traje 5h,Ekvivalent cene 2,12 l/100km,A kumulatori se troše – visoki troškovi zamene).

Ovo je naše ulaganje u čistu energiju budućnosti koji će stvarati nova radna mjesta i smanjiti našu zavisnost od strane nafte.To će pomoći u izgradnji baze klijenata i započeti kao jedan temelj za vođstvo u industriji električnih i hibridnih vozila. Industrijski dizajneri ulažu napor da komercijalizuju tehnologije koje će biti široko raspoređene u auto industriji 6.

Svi potencijalni potrošači moraju biti obuzeti lepotom i uživati indetifikaciji sa vozilom, sugestiji,dobroj  informaciji, konkretizaciji, prezentaciji koje će im nove kompanije pružiti.

Biogoriva za motore SUS ( SUS- sa unutrašnjim sagorevanjem)

Upotreba biogoriva takodje dovodi do emisije gasova staklene bašte. Osnovni izvori su veštačka djubriva, prerada biogoriva, transport biomase i goriva. Neka biogoriva zahtevaju manje djubriva – pa je tako etanol iz šećerne trske ekološki povoljniji od etanola dobijenog od žitarica.U poredjenju sa fosilnim gorivima, uzimajući u obzir čitav lanac od proizvodnje do sagorevanja goriva, biogoriva donose smanjenje emisije od preko 50%.Bioalkoholi (Bioetanol, biometanol) – meša se sa benzinom 10-85% .Biodizel – od industrijskog bilja, može samostalno ili se meša sa dizelom. Biljno (Jestivo) ulje,biogas Flex Fuel Vehicle – vozilo koje koristi više vrsta ili mešavina gorniva. enzin+etanol. Senzori detektuju odnos u  mešavini, podešavanje paljenja i ubrizgavanje goriva da bi se dobilo optimalno sagorevanje .

4.Komprimovano-vazdušni pogon Tank za kompr. Vazduh 2000 bar,Vazduh ekspandovan iz tanka (-15 C) greje se do T okoline. Radijus kretanja vrlo zavistan od uslova saobraćaja,1l jestivog ulja na 50000 km za podmazivanje.Novi tankovi od ugljeničnih vlakana – do 7000 bar – utrostručen domet. Punjenje tanka u spec stanicama 3min! Cena punjenja oko 3$ !!! 7

5.Vozila sa vodonikom kao gorivom Modifikovan motor može da sagoreva alternativno vodonik ili benzin, BMW7 V12 – sa vodonikom 260kW, 229km/h, 9.5s 0-100km/h,Hlađenje Ideja – probijanje leda + promocija razvoja infrastrukture vodoničnog goriva.

Zaključak

Automobil jeste proizvod koji danas služi kao simbol socijalnog statusa ličnosti izgradio je jak lanac u autoindustriji to nam potvrđuju i vodeći proizvođači.Oni shvataju potrebe jer DaimlerChrysler, GM, Ford, Honda, Hyundai, Nissan, Toyota i Volkswagen su osam automobilski članova California Fuel Cell Partnership. Zajednički, oni su nam dali više hiljada vozila u rasponu od kompaktni modeli u sportu komunalnih vozila i kamione.

Prihvatili su izazove u korporacijama ,osetili ekonomski progres i odbranili industrijski dizajn kao dobar i kvalitetan oslonac. Jer on jeste potpora u promovisanju ovakve vrste vozila.

U umetnosti  mi smo prvi kojinasleđujemo celu zemlju…nesreće osujecuju  i vreme preobrazava ,ali mi smo ti koji biramo.Tako da kroz linije industrijskog dizajna vracamo lepotu okoloni i njenu autentičnost.

Jelena Smiljanić, industrijski dizajner

One thought on “Uloga industrijskog dizajna u promociji hibridnih putničkih vozila

Comments are closed.