Svetlo kao privezak

lighting_pendant_by_industrijski_dizajn

Svetlosne kapsule koje su pred nama su rezultata rada industrijske dizajnerke Olivia Decaris. Ideja vodilja prilikom osmišljavanja i razvoja ovog interesantnog proizvoda je bila da se individualni izvori svetlosti u našim domovima po potrebi mogu izolovati.

lighting_pendant_by_industrijski_dizajn

Kao što nam je poznato centralno mesto svake stambene/poslovne jedinice je veštački izvor svetlosti. Noseći se sa tom premisom Olivia je razradila svoj koncept i ponudila svoje viđenje. Ova proširiva kapsula se može koristit za prekrivanje stolova (kuhinjski, radni…), kreveta kao i svih onih delova vašeg okruženja u kojima želite par trenutaak svoje intimnosti samo za sebe.

lighting_pendant_by_industrijski_dizajn

Tekst priredio Miloš Stojaković