Neki novi materijali

novi_materijali_industrijski_dizajn

Veoma bitnu ulogu, u procesu kreiranja novog proizvoda, igra materijal od koga će biti izrađen. Svedoci smo sve bržeg naučno-tehnološkog razvoja, koji nam gotovo svakodnevno pruža nove i zanimljive materijale, materijale na kojima možemo u potpunosti osloniti sve svoje ideje.

Prva stavr koju svaki industrijski dizajner primeti kod nekog prozvoda jeste materijal od koga je izrađen. Sledeće korak je upoznavanje sa materijalom odnosno proces u kome se ” zagrebe ” njegova površina kako bi se utvrdila struktura materijala.

MULTI SENZORNI MATERIJALI (MULTI-SENSORY MATERIALS)

Staklene pločice koje menjaju boju na dodir (Colour-changing glass tiles).
Ovaj materijal funkcioniše na osnovu tzv. Thermochromic tehnologije koja, nevidljivu toplotnu energiju dodirom pretvara u vidljivu. Pločice izrađene od ovog materijala su već postale pravi hit a njihova upotreba je sve veća i šira. Njihov asortiman je iz dana u da sve širi pa tako danas već možemo birati boje koje želimo da nam se pojavljuju nakon kontakta sa pločicom. Naravno s obzirom da se radi o pločicama u pitanju je materijala koji reaguje ne samo na dodir ruke ili noge već i na vodu.

Više informacija o ovom materijalu možete naći na adresama www.movingcolor.net i www.inventables.com.

color_changing_material_by_industrijski_dizajn

Miranda pločice (Miranda Wall Tiles)
Temu multi senzornih materijala je na potpuno drugačiji način obradio dizajner Giles Miller. Naime, on je prilikom kreiranja svojih, nazovimo ih tako, interaktivnih ploča imao ideju da one moraju, ljudima koji ih podeuju u svome prostoru, pružiti viši nivo zabave.

Miranda ploča je površine 3 metra kvadratna. Njena osnova je sačinjena od silokonske baze na koju je pričvršćeno preko 65000 pokretnih polipropilenskih “dlaka”. Kraj svake “dlake” ima oblik sfere. Svaka “dlaka” je brušena u različitom pravcu tako da će crteži, tekstovi ili eventualno paterni koje budete kreirali izgledati izuzetno živopisno. Više o ovom proizvodu i o samom autoru možete naći na adresi www.gilesmiller.com/miranda.html.

miranda_wall_by_industrijski_dizajn

Fluorosilikonski premaz protiv otisaka prstiju(Anti-fingerprint fluorosilicone coating)
Osim gore pomenutih materijala koji reaguju na dodir prstiju, vode ili već nečeg trećeg postoje i oni koji se ponašaju suprotno njima. Reč je o materijalima, premazima, kao što su fluoropolimer. Jedan od najpoznatijih materijala ovog tipa jeste Teflon. Svima koji se bave kuvanjem je poznato da je Teflon materijal na kome je moguće pržiti hranu (meso, povrće…) bez dodataka ikakvog ulja ili masnoće.Svakako da glavno svosjtvo, materijala ovog tipa, predstavlja mogućnost drugih proizvoda da jednostavno klize po njima. Upotreba ovakvih materijala se greškom u najvećoj meri vezuje za ugostiteljstvo i hotelijerstvo iako je njihova primena daleko šira. Fluoropolimerski materijali predstavljaju onu grupu materijala na koje treba obratiti daleko više pažnje zbog niza izuzetnih osobina.

dow_corning_anti_fingerprint_by_industrijski_dizajn

MATERIALI ZA ZAŠTITU OD UDARA (MATERIALS FOR IMPACT PROTECTION)

Po tradicionalnom pristupu, zaštitni materijali su se izrađivali dodavanjem brojnih slojeva zaštite oko ili na matertijal koji želimo obezbediti od štetnih uticaja nastalih udarom. Savremeni materijali ovog tipa svoju zaštitnu funkciju baziraju na nekim drugim pincipima.

Jedna od funkcija savremenih zaštitnih materijala je bazirana na prirodnom fenomenu poznatom pod nazivom Thixotropy. Thixotropy se najbolje može analizirati kod materijala poznatog pod nazivom Silly Putty. Naime, ukoliko bi ste gurnului prst u ovaj materijal on bi lagano utonuo u njega. Upravo zahvaljujući prilagodljivosti i maloj težini materijali ovog tipa će u budućnostui imati sve veću primenu, pogotovo kada je transport u pitanju.

Dow Corning  Defleksija (Dow Corning Deflexion)
Termin ” fleksibilan uticaj sredine ” na najbolji mogući način ilustruje naše predrasude po kojima će čvrsti materijali ponuditi daleko bolju zaštitu od fleksibilnih i prilagodljivih materijala. Rukovodeći se ovim svosjtvom kompanija Dow Corning je razvila dva materijala ovog tipa i to jedan u vidu trodimenzionalnog sunđera i drugi u vidu listova. Zajedničko svojstvo oba materijala jeste da su lagani, savršeno mekani i fleksibilni ali i da su izuzetno postojani kada je u pitanju zaštita od udaraca. Na adresi www.dowcorning.com možete saznati daleko više o ova dva materijala.

deflexion_industrijski_dizajn

Sorbothane
Glavna asocijacija prilikom razumevanja ovog materijala i njegovih svojstava jesu talasi u ribnjaku. Čudno zar ne!?

Ono što ovaj materijal čini izuzetno interesantnim jeste njegova osobina da se istovremeno ponaša i kao čvrst i kao tečan materijal. Glavna njegova osobenost jeste da se intenzitet tačke udara rasipa iz centra ka spolja, samo daleko brže nego što se to u prirodi dešava. Na taj način se i intenzitet  udara brže ublažava.  Više informacija je dostupno na adresi www.sorbothane.com.

sorbothane_industrijski_dizajn

Metalne pene viskoke čvrstie (Lightweight, high-strength metal foam)
Ovaj materijal još uvek nije u komercijalnoj upotrebi ali i usprkos tome ovde će biti reči i o njemu. Izrada metalne zaštitne pene ne spada u red novijih ideja. Ovaj koncept je odavno u opticaju samo nikada nije razvijan u pravom smeru. Dr. Afsaneh Rabiei, vanredni profesor mašinstva i aero-inženjerstva na državnom univerzitetu Severne Karoline je do sada postigao najviše na ovom polju. Analizom prethodnih pokušaja došlo se do zaključka šta je mogao predstavaljti problem u ranijim verzijama izrade ovakvog materijala. Po profesoru Rabiei glavni nedostatak postojećih metalnih pena jeste postojanje više različitih velčina ćelija, koje čine ovaj materijal, što je znalo dovesti do pojave tzv. džepova unutar strukuture materijala. Rešavanjemm ovog problema profesor Rabiei je napravio veliki iskorak kada je razvoj ovog materijala u pitanju.

Nakon brojnih laboratorijskih testova ova pretpostavka se učinila ispravnom tako da je upotreba ovakvog zaštitnog materijala nikada bliža.

DINAMIČKI MATERIJALI (DYNAMIC MATERIALS)

Ne tako davno i sama pomisao da postoje materijali koji se mogu prilagođavati promenljivim okoplnostima je bila vezana isključivo za naučnu fantastiku. Međutim razvoj nauke i tehnike je vremenom doveo do pojave sve većeg broja dinamičkih materijala koji, što je još zanimljivije, nisu toliko skupi te je moguća njihova široka primena.

Dynalloy
Jedna od osnovnih premisa prilikom izrade ovog materijala jeste bila razviti materijal koji će moći ” pamtiti” svoje prvobitno stanje i bez obzira koliko ga krivili, savijali ili deformisali on će težiti da se uvek vrati u svoj prvobitni oblik jednostavnim zagrevanjem. Kompanija Dyanalloy Inc je uspela da razvije i kreira upravo takav materijal kojie je po svom sirovinskom sastavu kombinacija legura titanijuma i nikla. Zahvaljujući ovim osobinama upotreba Dynalloy može biti veoma široka te ga je moguće koristiti prilikom izrada brava, satnih mehanizama…

dynalloy_žica_industrijski _dizajn

Aktivno rastavljanje (Active disassembly)
Dinamički materijali se mogu izrađivati čak i od plastičnih materijala za šta se pobrinula kompanija Disassembly Research Ltd. Vodeći se sličnim principom kao i kompanija Dyanalloy Inc u kompaniji Disassembly Research Ltd su razmišljali i korak dalje te se za njihov materijal slobodno može reći da potpada pod kategoriju eco friendly materijala.

Bez obzira da li se radilo o vijcima, zavrtnjima ili o nečem trećem, zahvaljujući njihovoj tehnologiji jednostavnim zagrevanjem je moguće dobiti osnovni oblik i kasnije ga koristiti iznova i iznova. Jedna od ideja vodilja prilikom razvijanja ovog materijala jeste bila napraviti kompletan mobilni telefon na taj način da se svaki deo može, jednostavnim tehnološkim postupkom, ponovo korisiti.

Više ideja o tome kako je moguće koristiti ovaj materijal možete naći na zvaničnoj web prezentaciji kompanije www.activedisassembly.com.

Animo stolica (Animo Chair)
Dizajnerka Ingrid Fettel iz New York-a je tvorac dečije Animo stolice. Prema samoj Ingrid inspiraciju za izradu ove stolice je pronašla posmatrajući razdraganu igru dece u svome okruženju. Osnovno svojstvo ove stolice jeste absorbcija energije koju deca ispuštaju tokom svoje igre. Stolica je sastavljena od elastičnih materijala koji se koriste prilikom izrade bandži užadi i neelastičnih najlon panela. Upravo zahvaljujući materijlaima od kojih je sačinjena ova stolica višak energije prevodi u dinamički vizuelni prikaz.

animo_stolica_industrijski_dizajn

Više detalja o ovoj ideji možete naći na adresi http://www.ingridfetell.com

Tekst priredio Miloš Stojaković