Flashlight mobilne mape

Flashlight by Industrijski Dizajn

Tokom prethodnih decenija nastali su, i razvijali se, brojni alati koji su nam služili za bolje snalaženje u okruženju po kome se krećemo. Među prvim gadget-ima ovog tipa su svakako kompas i brojne vrste savremenih mapa. Nakon prevazilaženja konvencionalnih alata za snalaženje vremenom su se pojavljivali različiti oblici GPS i audio uređaja za bolje orijentisanje u prostoru. Flashlight, gadget o kome će ovde biti reči, još uvek spada u kategoriju koncept proizvoda ali se nadamo da će nam u dogledno vreme ova ideja postati dostupna.

Flashlight by Industrijski Dizajn

Ovaj gadget je rešenje kompanije Designaffairs koja nas je i ranijih godina znala iznenaditi svojim kreativnim i inventivnim proizvodima. Kada je u pitanju dizajn, za ovaj proizvod možemo reći da spada u kategoriju retro rešenja jer po svojoj formi neodoljivo podseća na stare baterijske lampe.

Flashlight by Industrijski Dizajn

Tehnički posmatrano ovaj budući proizvod će imati nekoliko različitih modova u kojima će moći raditi. U zavisnosti od vaših potreba putem njega ćete moći projektovati mape na nekoj čvrstoj površini ili čak, u nedostatku takvih površina, u vazduhu. Mape su zamišljene tako da će se kretati iz centra, a centar ćete biti vi, koji će biti označen u vidu tačke. Osim mapa Flashlight će moći raditi i na taj način što će vam putem strelica prikazivati pravac u kome se možete kretati. Naravno, ovaj koncept će biti suštinski oslonjen na upotrebu satelita, jer će preko njega primati sve potrebne koordinate.

Flashlight by Industrijski Dizajn

Na žalost, predstavljeni koncept još uvek nije blizu realizacije. Ostalo je rešiti brojne probleme pre nego što ovaj proizvod postane realnost.

Tekst priredio Miloš Stojaković